ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ
กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์
สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย
หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง