ทัวร์รัสเซีย Russia White Night 6วัน 4คืน

สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล•พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ•โบสถ์หยดเลือด • ล่องเรือแม่น้ำเนวาฉลองฤดูกาล White Night สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้า GUM • ถนนอาร์บัตสตรีท • ชมการแสดงละครสัตว์ • พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ• พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์•

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง