ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6 วัน 5 คืน

เมืองกาฐมัณฑุ –วัดปศุปฏินารถ – ตลาดทาเมล -หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา - ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) - เมืองนากาก็อต “– เมืองปาทัน –เข้าเฝ้าองค์กุมารี - ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ – วัดสยมภูวนาถ- กาฐมัณฑุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง